Aan het woord

Comité van Aanbeveling

Carmen van Vlisteren

Directeur e/MTIC

Carmen van Vilsteren is Boegbeeld van de Topsector Life Sciences & Health en Directeur van e/MTIC: het Eindhoven MedTech Innovation center. Dit is een research samenwerking van het Maxima Medische Centrum, Kempenhaeghe, Catharina Ziekenhuis, Philips en de TU/e, met de ambitie om innovaties op het gebied van Slaap, Perinataal en Cardio-vasculair sneller naar de patiënt te brengen

Zij heeft haar sporen verdiend in de medische industrie, bij Philips en Thermofisher en is daarnaast serial entrepreneur onder andere als CEO en co-founder van Microsure, een spin-off van de TU/e op het gebied van micro-chirurgierobots. Zij studeerde cum laude af aan de Universiteit Delft

Wat verwacht ik van het themajaar?

Veel positieve aandacht voor de grote impact die de Nederlands Lifesciences sector heeft op de gezondheid van mensen wereldwijd.

Clémence Ross

Ambassadeur Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life, Sciences & Health’

Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatsecretaris van VWS, is vanaf 1 januari 2020 ambassadeur voor het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (LSH). Dit doet zij namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ross-van Dorp is voorzitter van de Long Alliantie Nederland. Ook is ze bestuurder bij de Stichting Agora en vervult zij diverse toezichthoudende functies, waaronder bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ross-Van Dorp was van 2002 tot 2007 staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat verwacht ik van het themajaar?

Mijn verwachting van het themajaar is dat aan de ene kant het prachtige verleden van Oss gevierd wordt met revolutionaire ontdekkingen als insuline en de anticonceptiepil. Maar vooral dat vanuit de betekenis van deze bloeiende farmaceutische sector voor de regio, voor Nederland en ook daar buiten wordt vooruit uitgekeken. Hoe kunnen de bedrijven op Pivot Park en vooral de samenwerking daartussen en de samenwerking met andere clusters in Nederland zorgen voor nieuwe producten met impact voor de patiënt een de economie.

Hans Schikan

Voormalig Special Envoy vaccins, Ministerie VWS

Hans Schikan heeft ruim 30 jaar ervaring in biopharma. Afgestudeerd als apotheker begon hij bij Organon in Oss. Voor Organon was hij werkzaam in Japan, Thailand, Finland en Nederland, laatstelijk als Algemeen Directeur van Organon Nederland. Na enkele jaren bij Genzyme, werd hij CEO van Prosensa, dat onder zijn leiding een beursnotering op Nasdaq kreeg en in 2015 is overgenomen door het Amerikaanse BioMarin.

Hans is bestuurder/voorzitter bij biopharma bedrijven in Nederland, België, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Hij is medeoprichter van het aan Nasdaq genoteerde Pharvaris. Tevens is hij betrokken bij twee investeringsfondsen in jonge biopharma bedrijven en lid van het Topteam voor Life Sciences & Health. In 2021 was Hans Schikan door de minister van VWS benoemd tot special envoy voor vaccins.

Wat verwacht ik van het themajaar?

Waardering voor de rol van pharma, wetenschap en innovatie, in het belang van patiënten.

Het onder de aandacht brengen van prachtige voorbeelden waar miljoenen medewerkers in pharma dagelijks mee bezig zijn.

Het schetsen van historisch perspectief wat pharma in de afgelopen 100 jaar gerealiseerd heeft en welke enorme bijdragen er zijn geweest aan de maatschappij en economie.

Een blik in de toekomst geven, waarbij ziektebeelden verdwijnen en oplossingen beschikbaar komen voor nu nog onbehandelbare ziekten.

Mart van Lieburg

Directeur Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

Mart van Lieburg (1951) studeerde geneeskunde, specialiseerde zich in de medische geschiedenis en promoveerde in 1986 op een dissertatie over ‘Het Coolsingelziekenhuis (1839-1900)’. Hetzelfde jaar aanvaardde hij zijn benoeming (1978) tot hoogleraar medische geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Na hoogleraarschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het UMCG en het LUMCG en een docentschap aan de Landbouwuniversiteit (vakgroep Toxicologie) ging hij in 2016 met emeritaat. Is sinds 1989 bibliothecaris van de KNMG en sinds 2013 directeur van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.

Wat verwacht ik van het themajaar?

In een themajaar dat gevierd wordt naar aanleiding van het eeuwfeest van Organon richt de blik zich ook op het verleden waarin Organon een belangrijke speler was in de medisch-farmaceutische wereld. Bij de beantwoording van de vraag hoe dit verleden, in relatie tot de actuele positie van het bedrijf in beeld kan worden gebracht, lijkt mij de inbreng van medisch- en farmaceutisch historici belangrijk. Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland heeft die historische expertise.

Carla Vos

Adjunct Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

In de loop van 2023 heeft Carla Vos namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de rol van Gerard Schouw overgenomen. Zij is hier sinds 2018 adjunct directeur en daarvoor werkte zij meer dan 20 jaar bij MSD Nederland in verschillende functies. Carla studeerde Biologische gezondheidswetenschappen in Maastricht en Medicijnen in Leiden en heeft in Leiden ook een PhD behaald in onderzoek naar borstkanker.

Overige activiteiten:

  • Bestuurslid Stichting NVMO
  • (Voormalig) lid Taskforce Vaccins / Ministerie van VWS

Wat verwachtTE GERARD VOS NAMENS VIG van het themajaar?

Dit themajaar biedt onze sector een uitgelezen kans om de maatschappelijke uitdagingen rondom gezondheid en zorg op de agenda te zetten. In het bijzonder de belangrijke en energieke internationale rol van het PIVOT-park in Oss. Niet voor niets 100 jaar relevant voor de geneesmiddelensector!

We moeten nú momentum creëren en doorpakken door onze krachten te bundelen. Daar wordt iedereen beter van.

Martijn van Gruijthuijsen

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Martijn van Gruijthuijsen is gedeputeerde Economie, Financiën, Kennis en Talentontwikkeling voor de provincie Noord-Brabant. Als gedeputeerde werkt hij aan een toekomstbestendige groei voor Brabant door te investeren in een goed functionerende arbeidsmarkt en kenniseconomie. Voordat hij gedeputeerde werd, was van Gruijthuijsen 8 jaar lang lid van de Provinciale Staten Noord-Brabant voor de VVD. Van Gruijthuijsen heeft een aantal functies bekleed bij de Universiteit van Tilburg, waar hij heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen de universiteit en maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en startende ondernemers. Sinds september 2020 is van Gruijthuijsen tevens lid van het Europese Comité van de Regio’s.

Wat verwacht ik van het themajaar?

Ik ben opgegroeid in Megen, dus ik weet dat Oss gevormd is door Organon en de pharmasector. Voor mij is dit een jaar waarin we niet alleen kijken naar waar we vandaan komen, maar ook een jaar waarin we vooruitkijken naar de volgende 100 jaar. Waar we kijken naar de innovaties op gezondheidsgebied waar we allemaal gezonder van worden. Van Oss, voor de wereld.

Jan-Willem Toering

Directeur Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

Jan-Willem studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Alvorens hij de overstap maakte naar het internationale chemieconcern BASF, diende hij vijf jaar als marine-officier bij de Koninklijke Marine in het Caraibisch Gebied. Bij BASF werkte hij vervolgens in verschillende staffuncties. In 2014 werd Jan-Willem benoemd tot directeur van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), het grootste professionele netwerk van chemici en life scientists in Nederland. Daarnaast treedt hij op als uitgever voor verschillende samenwerkings- en contentprojecten, zoals bijvoorbeeld C2W, hét vakblad voor chemie en life sciences en het bijbehorende platform c2w.nl

Nederland behoort tot de absolute wereldtop op het gebied van moleculaire wetenschappen en de KNCV spant zich in om die reputatie hoog te houden. Zo helpt de KNCV om chemici te laten vertellen over de impact van hun werk, reikt ze prijzen uit aan veelbelovende talenten en organiseert ze tal van congressen waar leden elkaar ontmoeten en hun horizon kunnen verbreden, zoals bijvoorbeeld het World Chemistry Congress IUPAC|CHAINS dat in 2023 naar Nederland komt.