Verhalenserie themajaar #100yearspharmafuture – Deel 2

Zo innoveren de bedrijven in het Osse farmacluster

Farma en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven in de geneesmiddelensector werken immers dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe én betere geneesmiddelen en vaccins. Zo ook bij deze vier bedrijven in het Osse farmacluster: MSD Biotech, Pivot Park, Organon en Aspen Oss.

Het is na de beroemde worst misschien wel de bekendste innovatie die Oss ooit heeft voortgebracht: de anticonceptiepil. In 1962 bracht Organon de revolutionaire pil op de markt.

“De anticonceptiepil is voor altijd aan ons en de Osse farmaceutische industrie verbonden”, stelt Wenny Raaijmakers, directeur van Organon. “Maar het winnen van insuline uit de alvleesklieren van varkens was in 1923 net zo’n grote innovatie. Veel mensen kennen deze twee ‘tastbare’ voorbeelden wel, maar innovatie zit ‘m óók – en misschien wel vooral – in het beschikbaar maken van nieuwe oplossingen en diensten, andere producten en meer samenwerking.”

“We zoeken voortdurend naar partners
die samen met ons de gezondheid van
vrouwen een stap verder kunnen brengen”

Dat doen ze bij Organon dan ook volop. “We zoeken voortdurend naar partners die samen met ons de gezondheid van vrouwen een stap verder kunnen brengen”, aldus Raaijmakers. “Vanzelfsprekend doen we dat binnen het Osse farmacluster, maar ook daarbuiten. Ook investeren we veertig miljoen euro in de uitbreiding van onze productie en faciliteiten. Hierbij kun je denken aan een nieuwe robotproductielijn voor de assemblage en verpakking van anticonceptiestaafjes. Maar ook aan slimmere systemen met een lagere impact op het milieu, een centrale entree en een magazijn.”

Continu innoveren

Innoveren doen ze ook bij MSD Biotech, producent van geneesmiddelen via innovatieve biotechnologie. Daarmee redt en verbetert het de levens van mensen over de hele wereld. Het ontwikkelen van die medicijnen is eigenlijk continu innoveren, vertelt directeur Joost van Zutven.

“Met meer dan 25 jaar ervaring in de biotech, hebben we een enorme wetenschappelijke basis opgebouwd. In Oss is een complete MSD Biotech-campus gevestigd, met naast productiefaciliteiten ook een solide analytische, statistische en microbiologische kennisbasis. Hierdoor ontstaat wetenschappelijke kruisbestuiving en kunnen we steeds innovatieve stappen zetten.”

Op de MSD-locatie in Oss staat biotechnologie centraal, vertelt Van Zutven. “Met een speciale focus op de productie van immuuntherapie tegen kanker en fertiliteitsbehandelingen. Aan het begin van deze eeuw ontstond het idee om je eigen afweersysteem te gebruiken in de behandeling van kanker. Het waren onze onderzoekers in Oss die dat toen verder onderzochten en uitwerkten. Niet voor niets produceren we het innovatieve geneesmiddel hier al sinds het allereerste begin in onze reactoren.”

Toekomstbestendig

Ook Aspen Oss innoveert, zowel in de bedrijfsprocessen als in de organisatiestructuur. Met als doel: het realiseren van een toekomstbestendige bedrijfscultuur. Innoveren betekent namelijk niet altijd iets ‘nieuws’ maken, vertelt Dirk van Leemput, directeur van Aspen Oss.

“Hetzelfde produceren, maar dan beter of duurzamer, is evengoed innovatie. Hiervoor zoeken we voortdurend naar andere syntheseroutes. Daarmee maken we dezelfde producten, maar met een aanzienlijk lager verbruik van grondstoffen, water en energie. Ook investeren we veel in maatregelen op het gebied van veiligheid en milieu. Én in moderne recovery units zoals de SRU (solvent recovery unit) en MRU (methanol recovery unit).”

“Hetzelfde produceren, maar dan beter
of duurzamer, is evengoed innovatie”

Ook Aspen Oss ziet duurzaamheid dus als een kans om te innoveren. Daarbij kijkt het bedrijf verder dan naar ‘groene thema’s’, vertelt productmanager Rani Krisnamurthi. “Als kapstok kiezen we voor de 17 Sustainable Global Goals van de Verenigde Naties. Daarbinnen bepalen we welke doelen we bij Aspen het belangrijkste vinden en op welke we de meeste invloed kunnen uitoefenen.”

Ondertussen draagt het bedrijf zijn steentje al bij aan een betere wereld. Zo heeft het met de Green Continuous Liquid Phase Peptide Synthesis een groene manier ontdekt om op grote schaal peptides (moleculen) te produceren. “Maar we verduurzamen bijvoorbeeld ook op sociaaleconomisch vlak”, aldus Rani. “Zo kunnen onze medewerkers veilig werken, en besteden we veel aandacht aan hun gezondheid, opleidingskansen en ontwikkeling. En wat te denken van actuele thema’s als ethiek, discriminatie en omkoping? Die staan nog nadrukkelijker op de agenda dan ze al stonden.” En dat is ook waar voor MSD, Organon en Pivot Park en andere bedrijven.

Hotspot

Als er in Oss een broedplek is voor innovatie, dan is het Pivot Park. De campus verbindt bedrijven en kennisinstituten die zich richten op innovaties in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat gaat zo goed, dat het de ambitie heeft om uit te groeien tot de belangrijkste hotspot voor biofarmaceutische innovatie en ontwikkeling in Europa.

“Als campus creëren en onderhouden we een stimulerende omgeving van wederzijds leren en gedeelde kennisuitwisseling”, vertelt Brigitte Drees, directeur van Pivot Park. “We helpen visionaire ondernemers bijvoorbeeld om de factoren te definiëren die cruciaal zijn voor hun succes. Om ze vervolgens te helpen aan de middelen die essentieel zijn voor hun bedrijfsgroei, zoals laboratorium- en kantoorfaciliteiten, financieringstrajecten en toegangspoorten tot relevante wetenschap. Zo heeft zich hier een dynamische kennisgemeenschap gevormd die klaar is om te groeien en innoveren.”

Eén vierkante kilometer

Het moge duidelijk zijn: de bedrijven in het Osse farmacluster innoveren volop. En hebben ze elkaar hierbij nodig? Dan is een belletje naar de buurman voldoende. Zo vinden op één vierkante kilometer de modernste facetten van innovatieve geneesmiddelenontwikkeling plaats. En dat al honderd jaar!