Aspen Oss-directeur Dirk Van Leemput kijkt met trots terug én vooruit

“In Oss vormen we een mooi farmaceutisch ecosysteem”

Toen Dirk Van Leemput in 2018 bij Aspen Oss kwam werken, was hij verbaasd. De publieke opinie in Nederland leek namelijk nogal afkerig te staan tegenover de farmaceutische industrie. Terwijl deze juist een grote bijdrage levert aan de gezondheid van mensen wereldwijd en een belangrijke motor is voor de Nederlandse economie! De directeur hoopt dan ook vurig dat door het themajaar #100yearpharmafuture meer mensen inzien hoe mooi en betekenisvol de farmaceutische sector is.

Staat de farmaceutische industrie er echt zo slecht op?

“Helaas denken veel mensen nog steeds dat de ontwikkeling en productie van medicijnen vooral gericht is op geldgewin. Natuurlijk brengt de industrie risico’s met zich mee, waarvoor een prijs wordt betaald. Maar de ambitie van de farmaceutische sector gaat zoveel verder. We willen vooral bijdragen aan de wereldwijde volksgezondheid. Op een vernieuwende manier bovendien, zeker hier in Oss. Met veel kennis en innovatiekracht leveren de bedrijven in het Osse Life Sciences-cluster een belangrijke bijdrage om vanuit Nederland wereldwijd patiënten te helpen. Voor elke jongere zou het bijna een no brainer moeten zijn om te kiezen voor een studie waarmee ze later de schouders onder de uitdagingen van de farmaceutische sector kunnen zetten. Om zo de wereldwijde gezondheid in al haar facetten te verbeteren, met de nieuwste productiemethoden en met respect voor de planeet.”

Wat moet er gebeuren om het imago op te vijzelen?

“We moeten onze ramen en deuren openzetten, en veel vaker vertellen en laten zien wat voor betekenisvol werk we doen. Daarom ben ik de burgemeester van Oss dankbaar dat ze dit themajaar heeft geïnitieerd. Wat er de afgelopen 100 jaar in Oss is ontwikkeld, is indrukwekkend. Maar mensen moeten het wel weten. Bij Aspen Oss opereren we pas sinds 2013 op eigen kracht als zelfstandige en succesvolle producent van actieve farmaceutische ingrediënten. Maar we kunnen wel terugvallen op de fraaie historiek van kennis en ervaring die in Oss – ook binnen Aspen Oss zelf – voorhanden is.”

“In het Osse Life Sciences-cluster zitten alle bedrijven als op een zakdoek bij elkaar”

Waarin zit ‘m de kracht van het Life Sciences-cluster in Oss?

“In onze gemeenschappelijke historie en toekomst. We zijn niet alleen buren van elkaar, maar hebben elkaar ook nodig om levensvatbaar te zijn. Vergis je niet: het duurt wel even voor een goed idee resulteert in een medicijn voor de patiënt. Groot voordeel van het cluster in Oss is dat alle bedrijven en disciplines die nodig zijn om een medicijn op de markt te brengen, als op een zakdoek bij elkaar zitten. Een mooi farmaceutisch ecosysteem.”

Wat maakt je trots om voor Aspen Oss te werken?

“Dat we hier over alle kennis en kunde beschikken om complexe actieve bestanddelen van medicijnen te produceren. Daarvoor verdienen mijn voorgangers een enorme pluim. Samen met onze medewerkers hebben zij gezorgd voor een solide fundament, ook op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Daardoor kunnen we onze processen blijven optimaliseren en tegelijkertijd onderzoeken hoe we vanuit onze bestaande portfolio aansluiting kunnen vinden met nieuwe producten. Want daarvoor zie ik nog kansen genoeg.”

“Kansen genoeg om vanuit ons bestaande portfolio aansluiting te vinden met nieuwe producten”

Hoe gaat de industrie zich de komende 100 jaar ontwikkelen?

“Dat is een lastige vraag, want het valt al niet mee om tien jaar vooruit te kijken. Maar sowieso komt er een moment waarop we de stap zetten van reactieve naar proactieve geneeskunde. Dat gaat ervoor zorgen dat zware behandelingen minder vaak nodig zijn, waardoor ook het farmaceutische landschap zal veranderen. Dankzij big data gaan we bovendien van massa-geneesmiddelen naar gepersonaliseerde medicijnen. Dat duurt vast nog wel even, maar we moeten er bij Aspen Oss én als Life Sciences-cluster klaar voor zijn.”

Aspen Oss over… Organon

Zelf bestaansrecht aantonen

“Nu Organon en MSD als zelfstandige bedrijven verder gaan, moet Organon Oss haar plaats vinden in de nieuwe internationale Organon-structuur. Bij Aspen Oss hebben we nog niet zo lang geleden voor een vergelijkbare uitdaging gestaan: zelf bestaansrecht aantonen. Natuurlijk blijven we Organon op de voet volgen. Voor ons is het bedrijf namelijk niet alleen een goede buur, maar ook een belangrijke klant. In onze eigen achtertuin bovendien.”