Experience Center Organon

Privacybeleid

Door toestemming te geven, ga je akkoord met het volgende;

Organon verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de administratie van jouw inschrijving voor een bezoek aan ons Experience Center als onderdeel van de viering van 100 jaar Organon, het inschrijfformulier is beschikbaar via de URL: Aanmelden Experience Center – nieuw – 100yearspharmafuture.nl.

De persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt zijn: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geplaatste opmerkingen (indien verstrekt), zakelijke informatie als het bezoek betrekking heeft op het bedrijfsleven, informatie over een datum en tijd van jouw bezoek aan het Experience Center.

Door toestemming te geven, bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent.

Door toestemming te geven, erken je dat;

a) N.V. Organon de “Verantwoordelijke voor de verwerking” van jouw gegevens is. Details over de verwerkingsverantwoordelijken zijn te vinden via Land-specifieke contactinformatie – Organon Privacy;

b) De DPO (Data Processing Officer) kan worden gecontacteerd via privacyoffice@organon.com of privacyteam@organon.com;

c) Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden (tenzij wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn de gegevens langer te bewaren);

d) Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die ons en onze gelieerde ondernemingen bijstaan (die zich in landen buiten de EU/EER kunnen bevinden). Om de naleving van de verwerking van persoonsgegevens die buiten de EU/EER worden doorgegeven aan EU-verordening 2016/679 te waarborgen, ondertekent Organon Standaard Contractuele Clausules met ontvangers van persoonsgegevens uit derde landen.

e) Je hebt het recht op toegang tot jouw gegevens en om jouw gegevens te wijzigen, ons te verzoeken jouw gegevens te wissen of de verwerking te beperken, jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, af te zien van marketingcommunicatie van Organon en een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens;

f) Je kunt jouw rechten uitoefenen en deze toestemming te allen tijde beheren door naar organon.com/privacy te gaan, of door contact op te nemen met Organon via privacyteam@organon.com of privacyoffice@organon.com;

g) Je kunt meer details vinden over hoe Organon jouw persoonsgegevens verwerkt door ons Privacy beleid te raadplegen via organon.com/privacy.